OKOLIŠ I SERTIFIKACIJA

- ASIKS trguje samo drvetom legalnog i poznatog porijekla. Izbjegavamo trgovinu drvetom koji:
 * se sakuplja ilegalno.
 * se sakuplja u prirodnim šumama koje su konvertovane u drugu upotrebu.
- ASIKS je lanac starateljstva sertifikovan u skladu sa FSC.
- ASIKS je u mogućnosti da dokumentuje porijeklo svih drvnih proizvoda kojima se trguje.