PRODAJEMO

Do 1992. godine bosanska drvna industrija činila je više od 10% nacionalnog bruto prihoda. Stalni porast potražnje za drvnim proizvodima nam je dao sposobnost uspostavljanja partnerstva i saradničkih odnosa sa različitim kompanijama širom svijeta. Pretvaranjem sirovina u proizvode za sve faze obrade, mi smo u stanju da prilagodimo i prevaziđemo bilo koji zahtev koji može doći našim putem.