KUPUJEMO

Sa preko 50% naše zemlje obuhvaćene šumama i dugom tradicijom u šumarstvu i preradi drveta, koja se vraća sredinom 19. veka, zemlja se smatra jednim od glavnih atrakcija Evrope za investiranje u drvo. Stalni rast u sektoru omogućava šumarstvu, kao i pratećim industrijama da ulažu u moderne tehnologije i izgrade jače veze između uključenih strana. Odlična linija između odeljenja za žetvu i pilana naše kompanije omogućava nam da garantujemo stalan protok drveta. Sakupljanjem samog proizvoda, obezbeđujemo da drvo obrađeno u našim pilanama održava svoj kvalitet.